SNA-keurmerk

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • de identificatie van de onderneming;
  • de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Links naar: Vrijwaring inlenersaansprakelijkheidRegistratieplicht NL